Google Analytics (not provided) over 70-100 %

Google Analytics er under forandring, og ny kryptering skaber konsekvenser for, hvor præcise og gennem- skuelige performancemålinger vi kan lave. Derfor anbefaler vi bl.a. at kombinere Google Analytics med andre analyseværktøjer. Læs mere om ændringerne – og løsningerne – her.

Vi har længe fulgt udviklingen i Google Analytics og brugbarheden heraf. Google begyndte ultimo sidste år for alvor at kryptere (skjule) data fra de brugere, som var logget ind via en Google-tjeneste.

Dette vanskeliggør arbejdet med at sikre gennemskuelige og nøjagtige performancemålinger. Tidligere har (not provided) ligget på et stabilt niveau på mellem 20-30 % af den totale organiske trafik.

Men ser man på sine Google Analytics-data her medio september 2013, kan man på tværs af brancher og websites se, at (not provided) nu optager mere end 50 % af den organiske trafik. Enkelte steder endda helt op til 70 %.

Der er forholdsvise enkle forklaringer på det, som vi uddyber nedenfor. Desværre er løsningerne ikke så enkle.

Vores bedste råd er at kombinere Analytics med andre analyseværktøjer. Vi anbefaler, at du sammenholder dine organiske rankings med søgeforespørgsler i Google Analytics og/eller kombinerer dette med det nye udvidede rapporteringsværktøj i Google Ads.

Vi er nu nødsaget til at tage de data, som Analytics serverer for os med et gran salt.

Safari sender nu “meta referer” data med

Den helt store “medsynder” er Apple.

Eller kort fortalt så har Apple med sin seneste opdatering (august) sikret, at Safari nu sender det, der hedder “meta referer” med de brugere, der foretager en Google-søgning.

Meta referer er den data, som Google Analytics benytter til at klassificere, at brugeren netop kommer fra en søgemaskine og ikke blot er klikket direkte ind på hjemmesiden.

Tidligere ville en bruger, som benyttede Safari, altså komme ind i Google Analytics og (fejlagtigt) tælle som direkte trafik. Nu ryger denne bruger altså ind under “organisk” trafik.

Hvad betyder det så?

Det har kort sagt to effekter på vores data:

Effekt 1

Eftersom alle Safari-brugere, som kommer fra en søgemaskine, nu lander under “organisk” trafik, er denne kanal typisk steget sammenlignet med f.eks. juli. En stigning, der dog kan skyldes, at der er “flyttet besøg” fra direkte ind under organisk trafik som følge af denne Apple-opdatering.

Effekt 2

Vi får mere retvisende data i forhold til brugernes bevægemønstre (vi kan nu se, de kommer fra Google, når de kommer fra Google). Desværre fjerner Google noget af informationen, nemlig hvilke søgeord brugeren har benyttet sig af – lige netop på denne type brugere. På samme måde som de gør med brugere, der er logget ind på Googles produkter (som beskrevet tidligere).

Dette resulterer altså i massive stigninger i (not provided)-“søgeordet”. Og når man ser på Safaris stigende popularitet, udgør det dels en stor procentdel af ens data, dels vil det sandsynligvis være et stigende problem fremadrettet.

Mobiltrafik er nu (not provided)

Tidligere (med iOS6) blev brugere, der søgte på Google fra deres iPhone og derefter klikkede sig ind på et website, fejlagtigt klassificeret som “direkte trafik” i Google Analytics. På linje med ovenstående fejl.

Med rettelsen som beskrevet ovenfor ryger denne type brugere nu ind under “organisk trafik” i Google Analytics – og man ser dermed en stigning i august kontra juli for “organisk mobiltrafik”. Desværre ikke en reel stigning, men kun som effekt af, at trackingen fungerer bedre.

Igen er dette så også med til at skabe endnu flere (not provided)-søgninger i Google Analytics, fordi meta referer får strippet sin “keyword”-angivelse. Her er der igen tale om et stigende problem, da mobiltrafik alt andet lige er en kilde i kraftig vækst.

Så hvad kan vi konkludere?

Baseret på ovenstående to faktorer bliver vores tal i Google Analytics altså nu mindre brugbare for den organiske visning, og vi skal altså nu til at bruge flere værktøjer til at verificere vores data og målepunkter.

Som følge af Googles ønske om at få hjemmesideejere til at bruge Google Ads (AdWords) i stigende grad, så er der selvfølgelig lidt at hente her. Google har i samme åndedrag som ovenstående udrulninger lanceret en rapport i Google Ads, der viser ens samlede synlighed på keywords – dvs. både på Google Ads og på organiske placeringer. Hvis man vel at mærke bruger Google Ads.

Det er blot endnu et skridt mod at få brugere flyttet over på Google Ads og dermed skabe mere omsætning til Google.

Som verden ser ud i dag, er vi blevet afhængige af den – uden sammenligning – største trafikgenerator Google. Vi har brugt august måned på at sikre fortsat retvisende data – data, som skal bruges aktivt til at fastsætte strategi og investeringerne gående fremad.

Vi stiller som altid gerne vores rådgivning til rådighed

Og vi håber, at I vil være med til at sprede budskabet.

Vil du læse mere om Google Analytics m.m., så tag et kig herinde på bloggen.

Kontakt mig