Google gør flere attributionsmodeller praktisk anvendelige i Google Ads

Nu har Google gjort det praktisk muligt at vælge, hvilke attributionsmodeller der skal være din standard. Det betyder, at vi kan give værdi til den adfærd, der ligger forud for dine køberes ”sidste klik”, og finde de søgeord, der er vigtigst gennem hele brugerrejsen – ikke kun købsfasen.

Disse analyser har vi tidligere udarbejdet ad hoc, men med de nye attributionsmodeller kan vi følge det time for time. Vi finder ud af, hvilken model der passer bedst til dig, og implementerer den på din konto.

De nye målemetoder sikrer, at dine annoncekroner bliver brugt bedst muligt.

Hvad er attributionsmodeller?

Attributionsmodeller giver dig viden om, hvordan dine forskellige kanaler og enheder bidrager til dine kunders købsrejse. Modellerne tilskriver – eller ’attribuerer’ på godt dansk – værdi til den enkelte marketingkanal, alt efter hvad der fører til konvertering.

Skal målscoreren have hele æren for et mål?
Eller skal den også tilfalde dem, der spiller bolden op og leverer assist til målscoreren?

Google Analytics har traditionelt brugt attributionsmodellen last click som standard, som ’giver æren for en performance’ til den annonce, som kunden interagerede med lige op til konvertering. Men virkeligheden er langt mere kompleks: Vi lever i en digitaliseret hverdag, hvor vi undersøger produkter online på kryds og tværs af forskellige kanaler og enheder. Så hvad leder op til det sidste afgørende klik? Dét har de nye attributionsmodeller svaret på.

Hvad er vi i stand til at måle i dag, og hvad får du ud af det?

Google har implementeret alternativer til last click-attributionsmodellen, så de er tilgængelige i Google Ads (AdWords). Det gør det muligt for os at tilpasse attributionsmodellerne til vores kunder.

Med den rette attributionsmodel får du overblik og indblik i samspillet og effekten af dine markedsføringsaktiviteter og dine konverteringsstier. Du får mere indsigt i:

  • Hvordan dine markedsføringsaktiviteter virker og spiller sammen
  • Hvilken værdi dine enkelte kanaler og enheder har samt din reelle ROI
  • Hvordan du organiserer og evaluerer din medieplanlægning

Download Google Shopping-guide

Vil du opnå succes med Google Shopping? Download guiden, hvor vi deler ud af vores ekspertviden, og du lærer alle hemmelighederne bag en succesfuld Google Shopping-annonce.

Web2Media er allerede i gang med analyserne

I Web2Media fortsætter vi vores datadrevne tilgang til arbejdet med Google Ads.

Derfor er vi allerede i gang med at analysere alle vores kunders konti og vælge den mest korrekte attributionsmodel til de enkelte kunders Google Ads-konto. Vi melder ud til jer enkeltvis, hvad vi finder frem til, og hvordan det skal løses for jer.

Til dem af jer, der ikke har nok data til, at vi kan afgøre, hvilken model der passer pålideligt, vil vi vælge den model, som er den mest anvendte for jeres branche ud fra vores egen brancheanalyse.

Vi begynder at forstå performance på en ny måde

I dag er vi vidner til et skift i, hvordan vi forstår og måler performance. 99 % af vores kunder bruger Google Analytics til at vurdere performance af deres markedsføring, som bruger attributionsmodellen last click som standard.

At Google nu har åbnet for, at vi kan bruge alle attributionsmodeller i praksis i Google Ads – i stedet for i et utilgængeligt hjørne af Google Analytics – betyder, at det er blevet praktisk muligt at måle på (og udnytte) adfærden i købsrejsen helt ned på søgeordsniveau.

Vi kan tænke hele kundens købsrejse eller konverteringssti ind ved at tilskrive værdi til de kanaler og enheder, der spiller ind helt fra begyndelsen af beslutningsprocessen. Dine kunder træffer typisk ikke beslutninger efter at være blevet eksponeret for én annonce.

Det betyder også, at Google Analytics last click-målemetode kun er korrekt i 50 % af de konverteringer, vi måler (og ofte lavere endnu).

Stadig en udfordring at måle på tværs af enheder

Det er fortsat en udfordring at måle på tværs af enheder. Vi har ikke brugerens oplysninger samlet, men brugerens oplysninger per enhed gennem cookies. Vi vurderer, at Google er længst med deres estimater på cross device, fordi de har data fra brugeren i form af login på Gmail. Denne data multiplicerer de op til et estimat, som de stiller til rådighed til os gennem Google ADs.

Men det stopper ikke her. Google er netop i gang med at tilføje deres estimerede cross device-konverteringer til deres konverteringsdata. Det betyder, at Google helt grundlæggende har pillet ved deres målemetode – og det implementeres på alle konti i marts 2017.

Udnytter du de nye muligheder?

Vil du være sikker på, at du udnytter de nye muligheder? Kontakt os, og hør nærmere.

Kontakt mig